EL CONTROL DE QUALITAT ÉS L’EIX TRANSVERSAL DELS NOSTRES PROCESSOS

A MANUEL SERRA som especialment estrictes amb el control de qualitat, molt més enllà del que exigeix la reglamentació.

El nostre laboratori propi practica exhaustius controls de paràmetres físics i químics. A cada expedició hi adjuntem un informe en què reflectim els següents conceptes: control dimensional, humitat, densitat, microbiologia, força d’extracció, recuperació elàstica, residual en pols, residual de peròxid, capil·laritat, anàlisi sensorial i anàlisi d’organoclorats. Externalitzem les anàlisis d’organoclorats, compartint amb el client el laboratori que l’ha realitzat.

La metodologia aplicada en els assajos del nostre laboratori es regeix per les normes UNE/ISO.

Estem inscrits a la xarxa Interlab i disposem de les certificacions ISO 22000 i Systecode, l’acreditació internacional per excel·lència, que atorga la Confederació Europea del Suro (CE Liège).

També les nostres instal·lacions es sotmeten als més rigorosos controls: anàlisis ambientals de microbiologia i TCA, verificació i acceptació de matèries auxiliars, anàlisi de les caixes de cartró, bosses i productes químics, amb els seus corresponents certificats FDA.

R+D+I
L’EQUIP HUMÀ I LA CIÈNCIA SÓN ELS PILARS DEL FUTUR

Ens sentim orgullosos de conservar una tradició més que centenària, però ens satisfà també de tenir la ment oberta al coneixement. De posar la ciència i la tecnologia més avançada al servei d’aquesta tradició.

Invertim constantment en R+D+I, i estudiar l’aplicació de tecnologia més avançada en els diferents processos de producció i control, desenvolupar projectes interns i innovar en la visió de les diferents àrees de l’organització ens fa confiar en el futur.

La nostra principal innovació és l’MS Blue System Cork, un procediment propi, exclusiu i patentat que redueix al màxim la presència de tricloroanisol (TCA) i altres components volàtils indesitjables, a més de neutralitzar les aromes de la matèria primera. Sotmetem tots i cadascun dels nostres taps a aquest mètode.

A més, i a petició del client, apliquem també un test de ‘sniffing’ manual, tap a tap. Els taps controlats amb aquest innovador sistema són marcats amb una lletra Σ, com a garantia addicional de qualitat.

Participem en els següents projectes d’investigació:

 • Estudi de l’estructura cel·lular en funció del tipus de creixement del suro. En col·laboració amb la Universitat de Girona (UdG).
 • Anàlisi de la composició química dels productes de tractament de superfície, amb l’objecte d’un embotellament òptim. En col·laboració amb Institut Químic de Sarrià (IQS).
 • Envelliment de taps de suro acabats en funció del tipus i dosi de tractament de superfície mitjançant acceleració de temps amb cambra climàtica i analítica mitjançant espectroscòpia FTIR. Col·laboració amb l’Institut Català del Suro (ICSuro).
 • Estudi de la permeabilitat a l’oxigen dels diferents tipus de tancaments. En col·laboració amb ICSuro i altres empreses sureres.
 • Estudi per a la determinació de la permeabilitat a l’oxigen en les diverses condicions de fabricació dels taps de suro i l’efecte d’aquest paràmetre en el vi tranquil i escumós. En col·laboració amb ICSuro i altres empreses sureres
 • Estudi de la composició química del suro en funció del seu origen. En col·laboració amb ICSuro.
 • Investigació interna sobre l’estanquitat al líquid en funció de la densitat, tipus de tap i tractament de superfície.
 • Estudi de la força d’extracció en funció de la dosi i tipus de tractament de superfície utilitzat, mitjançant espectroscòpia FTIR.
 • Estudi de l’optimització de la velocitat dels equips de tractament de superfície, amb l’objectiu d’homogeneïtzar al màxim el tractament de superfície dels taps.
 • Estudi de la força de compressió i de fricció en funció de la dosi i tipus de tractament de superfície utilitzat.
 • Estudi del comportament mecànic del tap en funció del grau d’humitat i tipus de creixement del suro.
 • Desenvolupament de sistema de detecció d’aromes en taps de suro mitjançant sensors microelectrònics. Projecte cofinançat per fons europeus de desenvolupament regional de la UE, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.
 • Estudi sobre mètodes de ‘sniffing’ i validació posterior del procés de ‘sniffing’ manual tap a tap.
 • Investigació sobre la reducció de compostos volàtils i organoclorats en el suro amb el sistema Blue System Cork.